Information
Ju Jutsu
Cirkelträning / Mitsar
Självförsvarskurs
Kalender
Foto
Länkar
Kontakt

Ju Jutsu

Ju jutsu är en kampsport från Japan som till stor del bygger på att man utnyttjar motståndarens kraft emot honom och därigenom inte behöver använda så mycket egen kraft. Till största delen tränar vi utan vapen men i stilen fínns även tekniker mot vapen och även i vissa fall med vapen. Det är inte nödvändigt att vara atletiskt byggd eller särskilt vig. Genom träningen bygger man upp den styrka och smidighet man behöver. Träningen passar såväl barn som vuxna i olika åldrar. Det är en mycket allsidig kampsport som innehåller försvar mot olika grepp eller angrepp med slag/spark eller med olika vapen och tillhyggen. Även marktekniker ingår i träningen även om vi alltid strävar efter att komma upp i stående position.

Eftersom det inte förekommer några tävlingar i vår stil är målet inte att vinna utan att inte förlora. När det handlar om självförsvar finns varken regler eller domare och man försvarar sig med de medel man har - givetvis inom ramen för gällande lagar och liknande.
Försvaret ska alltid stå i proportion till angreppet och det är en central tanke att man inte ska använda mer våld än vad situationen kräver.

Träningen består av fallteknik, undvikande av hotfulla situationer/medvetenhet om omgivningen, försvar mot alla typer av attacker. Inom vår stil lär man sig förutom hur man kommer loss från olika angrepp, sparkteknik, kast och även vissa vapentekniker. Man tränar i traditionell dräkt - dogi - med färgade bälten, beroende på hur länge man har tränat och vad man lärt sig. Graderingar genomförs oftast i slutet av terminen då eleverna får visa vad de lärt sig.

Mycket fokus läggs också på disciplin, kontroll och respekt. Vi tränar tillsammans för att gemensamt förbättra oss och inte för att hävda oss mot varandra. Givetvis är vi helt emot alla former av mobbing och har nolltolerans mot droger och doping.
Det är viktigt att ha roligt när man tränar och vi har generellt väldigt få skador inom kampsporten.