Information
Ju Jutsu
Självförsvarskurs
Kalender
Foto
Länkar
Kontakt

Ju Jutsu

Ju jutsu är en kampsport från Japan som till stor del bygger på att man utnyttjar motståndarens kraft emot honom och därigenom inte behöver använda så mycket egen kraft. Till största delen tränar vi utan vapen men i stilen fínns även tekniker mot vapen och även i vissa fall med vapen. Det är inte nödvändigt att vara atletiskt byggd eller särskilt vig. Genom träningen bygger man upp den styrka och smidighet man behöver. Träningen passar såväl barn som vuxna i olika åldrar. Det är en mycket allsidig kampsport som innehåller försvar mot olika grepp eller angrepp med slag/spark eller med olika vapen och tillhyggen. Även marktekniker ingår i träningen även om vi alltid strävar efter att komma upp i stående position.

Eftersom det inte förekommer några tävlingar i vår stil är målet inte att vinna utan att inte förlora. När det handlar om självförsvar finns varken regler eller domare och man försvarar sig med de medel man har - givetvis inom ramen för gällande lagar och liknande.
Försvaret ska alltid stå i proportion till angreppet.

Träningen består av fallteknik, undvikande av hotfulla situationer/medvetenhet om omgivningen, försvar mot alla typer av attacker. Man tränar i traditionell dräkt - Gi - med färgade bälten, beroende på hur länge man har tränat och vad man lärt sig. Graderingar genomförs i slutet av terminen då eleverna får visa vad de lärt sig.